12.6.05

Ika -labing dalawa ng Hunyo Araw ng Kalayaan, Ang aking Inang Bayan


 Posted by Hello
Tunay bang may kalayaan ang bansang Pilipinas?
Bakit kailangang umalis at siya’y lisanin?
Bakit kailangang manalo sa eleksyon ang mga ilang corrupt na kandidato sa elective posisyon?
Kailan magiging politically matured ang mga botanteng Pilipino?
Bakit kilangang ipantaya sa huweteng ang pambili ng bigas ng mga maralita?
At bakit kailangang mapunta ang mga huweteng payola sa elected official, pulis at militar?
At parang inagawan ng kanin ang mga maralita
Bakit kailang masira ang pagtitiwala ng mga botante sa elected official?
Bakit kailangang patahimikin ang press at busalan ang bibig ng mga mamayan sa contexto ng national security
Bakit kailangang maghirap ang mga anak ng mga maralita upang mabuhay lamang ng marangya ang mga anak ng mayamang iilan?
Bakit hindi manalo sa eleksyon ang mga nationalistic lider kung mayroon man?
Bakit kailangang magpuhanan ng dugo at pawis ang mga maralita para lamang yumaman ang mayamang iilan?
Bakit pati ang hustisya ay wala ng piring ang isang mata at hindi na pantay ang timbangan?
Pati ang ilang miyembro ng pulis at ilang miyembro ng militar
they swear to serve and protect the people and uphold the consitution?
but it seems sila ang mga unang lumalapastangan sa karapatang pang-tao at yumuyurak sa konstitusyon upang protektahan lamang ang political interest ng iilan??
Bakit may EDSA1?
Sa palagay ko tama ang EDSA1 dahil ako ay beterano ng EDSA1,
Pero ang EDSA2, tinangal ang presidente? Pero ang ipinalit ay EWAN KO?
Bilib ako sa kanya noon? Noong una sabi hindi siya tatakbo sa eleksyon....
tapos tatakbo na raw siya....
naawa ako sa kanya at nalulungkot, nawalan tuloy siya ng credibilidad
now we have again a national problem in leadership?...
pati ako ay naloko niya, babae pa naman siya...
Kailan matatapos ang huwad na araw ng kalayaan.....?
Sabi ni Rizal….at ang sinumang makakakita sa bukang liwayway batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga namatay sa dilim ng gabi…….
Bayan Ko
Original Tagalog lyrics by Jose Corazon de Jesus
Melody by Constancio de Guzman.
Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya!
 Posted by Hello
this photo is from Phil Daily Inquirer Posted by Hello

9.6.05

Slowin' on Blogin' but not on lovin' caught between a busy, busy job


 Posted by Hello
 Posted by Hello
 Posted by Hello
 Posted by Hello
He is looking at you kid, play it again Sam...
You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is still (just) a sigh
The fundamental things apply
As time goes by
And when two lovers woo
They still say: "i love you"
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by
Moonlight and love songs - never out of date
Hearts full of passion - jealousy and hate
Woman needs man - and man must have his mate
That no one can deny
It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by
Some day, when I'm awfully low,
When the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you...
And the way you look tonight.
Yes you're lovely, with your smile so warm
And your cheeks so soft,
There is nothing for me but to love you,
And the way you look tonight.
With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart...
And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart.
Lovely ... Never, ever change.
Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it ?
'Cause I love you ... Just the way you look tonight.
Mm, Mm, Mm, Mm,
Just the way you look to-night.
 Posted by Hello

8.6.05

If I could be in one place right now..it would be in my toyota tundra, viewing mother earth from the moon surface w/ ice-cold SMB kissing my hot lips


 Posted by Hello
 Posted by Hello
 Posted by Hello
Hit it Frank,
Fly me to the moon
Let me sing among those stars
Let me see what spring is like
On jupiter and mars
In other words, hold my hand
In other words, baby kiss me
Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you
Frank Sinatra
above question was thrown to me by Marisol
 Posted by Hello

3.6.05

(Just)The Way You Look Tonight


...but all i want in life is that me and my wife can dance Tango every saturday night... Posted by Hello
Some day, when I'm awfully low,
When the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you...
And the way you look tonight.
Yes you're lovely, with your smile so warm
And your cheeks so soft,
There is nothing for me but to love you,
And the way you look tonight.
With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart...
And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart.
Lovely ... Never, ever change.
Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it ?
'Cause I love you ... Just the way you look tonight.
Mm, Mm, Mm, Mm,
Just the way you look to-night.
 Posted by Hello

Besame Mucho


Besame, besame mucho
como si fuera esta noche
la ultima vez.
Besame, besame mucho
que tengo miedo a perderte,
perderte despues.
Besame, besame mucho
como si fuera esta noche
la ultima vez.
Besame, besame mucho
que tengo miedo a perderte,
perderte despues.
Quiero sentirte muy cerca,
mirarme en tus ojos,
verte junto a mi.
Piensa que tal vez manana
yo ya estare lejos,
muy lejos de ti.
Besame, besame mucho
como si fuera esta la noche
la ultima vez.
Besame, besame mucho
que tengo miedo a perderte,
perderte despues.
Diana Krall
 Posted by Hello

We live in a dream, fashioned by desire, fueled by emotions, let me be your frog, I mean your prince….


When You Wish Upon A Star
Makes no difference who you are
Anything your heart desires
Will come to you
If your heart is in your dreams
No request is to extreme
When you wish upon a star
As dreamers do
Fate is kind
She brings to those who love
As sweet fullfillment of their secret drowns
Like a boat out of the blue
Fate steps in and see's you through
Moma when you wished upon a star
Your dreams come true
Baby when you wish upon a star
Your dreams come true
When you wished upon a star
Makes no difference who you are
Your dreams come true
Louis Armstrong  Posted by Hello

You're HIRED


i got a call at 2:08 PM EST Posted by Hello
that i got hired as... Posted by Hello
and part of my job is that i will be in New York every other two weeks... Posted by Hello
be in Vancouver the next week... Posted by Hello
and stationed in my new company in Toronto Posted by Hello
now i will have extra "moolah"... Posted by Hello
for a downpayment for this toyota tundra truck Posted by Hello
or buy this Nikon D100 Posted by Hello
...but all i want in life is that me and my wife can dance Tango every saturday night... Posted by Hello
Salamat Po...My LORD Posted by Hello
...my GOD...I know YOU are always there for me...again Salamat PO...LORD Posted by Hello