8.6.06

Feelings...ni Sadek

Feelings Feelings, nothing more than feelings, Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, Trying to forget my feelings of love. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl; You'll never come again. Feelings, wo-o-o feelings, Wo-o-o, feel you again in my arms. Feelings, feelings Like I've never lost you And feelings like I've never Have you again in my heart. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl; You'll never come again. Feelings, feelings like I've Never lost you And feelings like I've never have you Again in my life. Feelings, wo-o-o feelings, Wo-o-o, feelings again in my arms. Feelings...

all i want is to hol you forever.....

The Gift Winter snow is falling down, children laughing all around. Lights are turnin' on, like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find some one, and baby I found you. And all I want is to hold you forever. All I need is you more everyday. You saved my heart from being broken apart, you gave your love away, and I'm thankful everyday for the gift. Watching as you softly sleep,what I'd give if I could keep just this moment, it only time stood still. But the colors fade away, and the years will make us gray, but baby in my eyes, you'll still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need is you more everyday. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful everyday for the gift. All I want is to hold you forever. All I need is you more everyday. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful everyday. Can't find the words to say thank you for the gift.

4.6.06

Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan...Hindi kita maaaring iwanan

Sanay Wala Ng Wakas
Sana'y wala ng wakas
Kung pag-ibig ay wagas
Paglalambing sa'yong piling
Ay ligaya kong walang kahambing
Kung di malimot ng tadhana
Bigyang-tuldok ang ating ligaya
Walang hanggan ay hahamakin
Pagka't walang katapusan kitang iibigin
Kahit na ilang tinik ay kaya tapakan
Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan
Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan
Hindi kita maaaring iwanan
Kahit ilang awit ay aking aawitin
Hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin
Kahit ilang dagat ang dapat tawirin
Higit pa riyan ang aking gagawin
Sana'y wala ng wakas
Kapag hapdi ay limipas
Ang mahalaga ngayon ay pag-asa
Dala ng pag-ibig saksi buong daigdig
Kung di malimot ng tadhana
Bigyang-tuldok ang ating ligaya
Walang hanggan ay hahamakin
Pagka't walang katapusan kitang iibigin
Kahit na ilang tinik ay kaya tapakan
Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan
Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan
Hindi kita maaaring iwanan
Kahit ilang awit ay aking aawitin
Hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin
Kahit ilang dagat ang dapat tawirin
Higit pa riyan ang aking gagawin
Di lamang pag-ibig ko
Di lamang ang buhay ko'y ibibigay
Sa ngalan ng pag-ibig mo
Higit pa riyan aking mahal ang alay ko.

my all time favorites...videoke muna tayo

Hangang sa dulo ng walang hanggan
Basil Valdez
(Titik at Himig: George Canseco)
you may used windows media player
Hangang sa dulo ng walang hanggan
Hangang matapos ang kailan pa man
Ikaw ang siyang mamahalin
at lagi ng sasambahin
Manalig kang 'di ka na luluha, giliw
At kung sadyang siya lang ang 'yong mahal
Asahan mong ako'y 'di hahadlang
Habang ikaw ay maligaya,
ako'y maghihintay
Maging hangang sa dulo ng walang hanggan
Giliw, kung sadyang siya lang ang 'yong mahal
Asahan mong ako'y 'di hahadlang
Habang ikaw ay maligaya,
ako'y maghihintay
Maging hangang sa dulo ng walang hanggan
Walang hanggan

Now I need to tell you this.....para sa aking barkadang kababasted...pa lamang

Truly
Girl, Tell me only this
That Ill have your heart for always
And you want me by your side
Whispering the words Ill always love you
Bridge:
And forever I will be your lover
And I know if you really care
I will always be there
Now I need to tell you this
Theres no other love like your love
And i,as long as I live,
Ill give you all the joy
My heart and soul can give
Bridge:
Let me hold you
I need to have you near me
And I feel with you in my arms
This love will last forever
Chorus:
Because Im truly
Truly in love with you girl
Im truly head over heels with your love
I need you, and with your love Im free
And truly,you know youre alright with me